W-Brigade

Herdenkings Oorkonde 1 jarig bestaan W-Brigade 1946-1947
Herdenkings Oorkonde 2 jarig bestaan W-Brigade 1946-1948
Boekje W-Brigade HET LAND WAARIN WIJ DIENEN
Boekje W-Brigade HOE WIJ WONEN
Boekje W-Brigade ONS DAGELIJKSCH WERK
Boekje W-Brigade HET VOLK OM ONS HEEN
15-01-1947 – Tjiandjoer 1 jaar W-Brigade – H.J. Ansems
30-11-1949 – Puwokerto De W van Willem – Kroniek van een Brigade – H.J. Neuman

Back to top of page

UNDER CONSTRUCTION