U kunt ons helpen!

Ons onderzoek en expertise rondom het bataljon 2-4 R.I. is grotendeels gebaseerd
op materiaal dat we in bruikleen hebben gekregen van veteranen en hun nabestaanden.
Wij blijven op zoek naar documenten, foto’s, dagboeken etc. omtrent het wel en wee
van de mannen van het bataljon 2-4 R.I.
Mocht u zulk materiaal in bezit hebben, dan zijn wij zeer geïnteresseerd.
In onderling contact kan e.e.a. worden afgestemd om uw materiaal te digitaliseren
ten behoeve van ons archief.
Al het uitgeleende materiaal komt nadien ongeschonden retour.
Voelt U hier iets voor, neem dan gerust contact met ons op.