Tijdtabel

30-05-1944 Advies aan regering over vorming bataljons oorlogsvrijwilligers.
22-09-1944 Oprichting eerste aanmeldingsbureau in bevrijd Nederland.
30-11-1944 Onderscheid gemaakt in korte en lange verbandakte voor oorlogsvrijwilligers.
05-05-1945 Bevrijdingsdag Nederland.
31-05-1945 Eerste voorbereidingsmilitairen in de Sancta Maria in Noordwijkerhout.
01-06-1945 Oprichting eerste compagnie van het latere bataljon in de bietenbak van de suikerfabriek in Halfweg.
30-07-1945 Bezoek en inspectie door Major Clutton van het bataljon in wording.
17-08-1945 Capitulatie van Japan.
27-08-1945 Formele opdracht tot oprichting Kennemerbataljon als II-4-R.I..
17-09-1945 Oprichtingsbeschikking Kennemerbataljon.
17-11-1945 Bezoek prins Bernhard aan bataljon.
17-11-1945 Rapport van M. van den Heuvel over het bataljon.
22-11-1945 Afscheidsparade door Haarlem.
30-11-1945 Vertrek naar Engeland.
31-12-1945 Vertrek uit Engeland aan boord van de Alcantara.
22-01-1946 Aankomst in Singapore, zes dagen aan boord blijven van het schip.
29-01-1946 Ontscheping in Singapore en slapen op station in afwachting van transport.
01-02-1946 Naar Chaah in Malakka.
12-02-1946 Overplaatsing van het bataljon naar Mersing op Malakka.
26-03-1946 Vertrek naar Nederlands-Indie.
30-03-1946 Aankomst in Nederlands-Indie.
21-06-1948 Vertrek naar Nederland op de Indrapoera.
28-07-1948 Aankomst in Nederland.
14-08-1948 Afscheidsparade, dankdiensten en afscheidsfeest.
September 1948 Eindafrekening en opheffing bataljon.