Tijdtabel-2.

30-05-1944 Advies aan regering over vorming bataljons oorlogsvrijwilligers.
22-09-1944 Oprichting eerste aanmeldingsbureau in bevrijd Nederland.