Peleton ’t Zwarte Schaap


Foto’s Peleton ’t Zwarte Schaap

't Zwarte Schaap.

Op 27 juni 1946 vertrok 2-4 R.I van Batavia naar Tjiandjoer om een deel van de konvooiweg Batavia-Bandoeng van de Engelsen over te nemen. Het 1e peleton van de 4e compagnie (onder commando van de Luitenant Geo Verspoor) kreeg de opdracht 15 km ten westen van Tjiandjoer een post in te richten daar waar de Grote Postweg in de bocht van Tjoegenang via een brug over de kali loopt, dat was nabij Tjibeureum. Behalve bewaking van de brug diende het terrein in de omgeving beveiligd te worden door patrouillering. Hierdoor kwam het peleton vele kilometers geïsoleerd van de rest van de compagnie te liggen, had het geen enkele afleiding en voelde zich verlaten. Zo was er bijvoorbeeld geen onderkomen aanwezig en werd het peleton aanvankelijk in tenten gelegerd. Later bouwde men m.b.v. de Genie en plaatselijke bevolking een ‘riante barak’.

Het moreel was echter voortreffelijk en zo schilderde soldaat 1 Henk de Rooij eens een bord waarop een zwart schaap was afgebeeld. Dit bord stond enige maanden bij het bivak aan de Grote Postweg, later is het bord voortdurend meegevoerd en bleef het peleton bekend als ’t Zwarte Schaap.
Onder de invloed van deze gebeurtenissen is door sold. Joop van Bommel het embleem ontworpen, aanvankelijk uitgevoerd in stof. Er werd echter van hogerhand geen toestemming gegeven het ook daadwerkelijk te dragen vanwege het feit dat 2-4 R.I al het eigen ‘Kennemer’ embleem had.
Als protest werden de inmiddels vervaardigde stoffen emblemen op het ondergoed gedragen, de gebruikelijke kledingdracht van de manschappen in bivaks en legeringsplaatsen in de tropen.
Als aandenken aan deze episode zijn er emblemen van metaal vervaardigd (slechts 40 stuks, op eigen kosten), deze mochten echter niet op de uniform gedragen worden en werden (veelal) op de vechtpet bevestigd. Ook werden er onderhemden met het opschrift ‘T Zwarte Schaap’ gefabriceerd voor dit select gezelschap. Achter de barak liep een kleine bergkali waarin een heus zwembad werd gerealiseerd, na twee banjers werd dat niet meer hersteld. Die kleine kali werd met bamboebuizen wel afgetapt waardoor men een permanente ‘douche’ had.’
Ze hadden een goede kok en een minder goede kok (die van origine fietsenmaker was) Deze koks wisselden elkaar maandelijks af. De goeie kok (van de Staf) was Siem Geleynse uit Den Haag

Een andere lezing over de herkomst van de naam was dat deze post door hogere chefs steeds werd overgeslagen met als natuurlijk gevolg dat het nu een soort ‘rendez-vous des grands chefs’ was geworden. (dit volgens Generaal H.J. Kruls in zijn boek ‘Generaal in Nederland’, blz. 164)Foto’s Peleton ’t Zwarte Schaap

Tjibeureum


 
Back to top of page
 

UNDER CONSTRUCTION