Peter Flipsen – 04-09-1947


Peter Flipsen – 04.09.47 – 25 jaar.
Semarang.

Laatste bericht;
Petrus Wilhelmus Flipsen.
Haarlem 07.10.22 – 04.09.47 Kedoengwoeni.
Soldaat OVW. legernr: 221007003
2-4 RI “W”-brigade.
Broodbezorger. R.K.
Woonde In Haarlem, Zomervaart 12a.
Hij zat in een auto die van een berg afreed en in de kali belandde.
Daarbij kwam Flipsen om het leven.
Ereveld Candi / Semarang, vak D, nr. 206.

– Kedoengwoeni / door ongeval overleden en begraven te Semarang.

– Dook Ypma vertelt;
Voor zover ik weet waren sld. Flipsen en Nagelhout bemanningsleden van een bren-carrier
die door het blokkeren van een track door een brugleuning in de kali stortte.
Eén van de twee was op slag dood en de ander heeft nog een paar dagen geleefd.
Er bestaan foto’s van de carrier die op zijn kop in de kali ligt.

– J.T. Ploeg vertelt;
Een brengun-carrier viel door een of ander defect van een brug.
Twee van de inzittenden werden ernstig verwond en zijn later gestorven.

– Frits Sauer vertelt;
Even later weer gewonden, een carrier reed een ravijn of kali in, de remmen weigerden,
twee zwaar gewonden en twee licht. Later is één jongen van de Support overleden.

– Ruud van der Meulen vertelt;
Het ongeluk met de brencarrier die vanaf een brug in de kali stortte, werd veroorzaakt (dat werd ons verteld)
door een patroonhuls die 1 van de 2 besturingsstangen (voor links en rechts apart) blokkeerde.
Of het zo was heb ik nooit meer gehoord.

 

Peter Flipsen-1

Graf van Peter Flipsen
Ereveld Candi / Semarang, vak D, nr. 206.

Peter Flipsen-2

Peter Flipsen

     Bidprentje-Flipsen-1Bidprentje-flipsen-2

             Bidprentje Peter Flipsen

 

Hendrik Nagelhout-4

       Sept. ’47, de verongelukte bren-carrier in de omgeving van Kedoengwoeni,
                  waarbij Peter Flipsen en Hendrik Nagelhout verongelukten.

Hendrik Nagelhout-3

 

Peter Flipsen-3

Back to top of page