Melle Beverwijk – 16-07-1946


Melle Beverwijk – 16.07.46 – 19 jaar.
Tjiandjoer.

Laatste bericht;
Melle Beverwijk.
Amsterdam 11.03.27 – 16.06.46 Tjimahi (Tjiawi).
Soldaat, legernr: 270311022
2-4 RI “W”-brigade.
Ongehuwd. Banketbakker. Geref.
Woonde in Amsterdam, Bloemgartstr. 18.
Hij is gesneuveld.
Ereveld Menteng Pulo / Jakarta, vak VI, nr. 233.

– Zelfde gebeurtenis als de andere overledenen op 16.07.46

– Dook Ypma vertelt;
Sergt. van Rossum, Sld. Korf. Seders en Beverwijk zijn alle vier tegelijk
gesneuveld toen hun 3-tonner op 16 Juli 1946 bij Tjiawi in een hinderlaag reed.
Het was het eerste konvooi waar o.a. ook wagens van 2-4RI in mee reden,
over de Grote Post-weg, die toen nog door Brits-Indische troepen “beveiligt” werd.

– 1 jaar W.-brigade, blz.56;
Dinsdag 16 Juli, ’s Middags hoorden we dat er een auto van ons,
die naar Batavia ging, beschoten was. Tot nu toe 3 doden en 2 zwaar gewonden.

– Frits Sauer vertelt;
Er was ook een vroegere BS-makker van Klaas (mijn broer) bij, Sergeant van Rossum,
verder Melle Beverwijk en Dirk Korf, het Bataljon was in diepe rouwstemming.

Melle Beverwijk-1

Graf van Melle Beverwijk
Ereveld Menteng Pulo / Jakarta, vak VI, nr. 233.

Dominee van der Windt staande bij de graven van Beverwijk, van Rossum, Korf en Seders

Dominee van der Windt staande bij de graven van
Melle Beverwijk, Johan van Rossum, Dirk Korf en Gerard Seders.

Aalmoezenier van der Meulen staande bij het graf van Beverwijk, van Rossum, Korf en Seders.

Aalmoezenier van der Meulen staande bij de graven van
Melle Beverwijk, Johan van Rossum, Dirk Korf en Gerard Seders.

Melle Beverwijk-2

Het graf van Melle Beverwijk.

Melle Beverwijk

Het graf van Melle Beverwijk.

Melle Beverwijk-3

Back to top of page