Jan Schuurman – 18-11-1946


Jan Schuurman – 18.11.46 – 22 jaar.
Bandoeng (Juliana Ziekenhuis).

Laatste bericht:
Jan Schuurman.
Almelo 09.01.24 – 18.11.46 Bandoeng.
Soldaat OVW. legernr: 240109002
2-4 RI “W”-brigade.
Ongehuwd. Distributie-ambt.
Woonde in Beverwijk, Berkenlaan 26.
Hij overleed in het Juliana-ziekenhuis aan een ziekte.
Ereveld Pandu / Bandung, vak II, nr. 24.
In Beverwijk is een straat naar hem vernoemd,
terwijl zijn naam sinds 09.09.95 op een gedenkteken
op het Kuenenplein in Beverwijk staat.

– Door ziekte te Tjimahi overleden.

– Frits Sauer vertelt;
Wij 2 broers, Klaas en ik woonden ook in de Berkenlaan,
het was een moeilijke thuiskomst voor ons.

– Eb Peereboom;
Hij was chauffeur van de Veldprediker v.d. Windt.

Jan Schuurman-1

Graf van Jan Schuurman
Ereveld Pandu / Bandung, vak II, nr. 24.

Jan Schuurman-2

Ontslag van de B.S.

Jan Schuurman-3

Lidmaatschapskaart N.B.S.

Jan Schuurman-4

Jan Schuurman.

Jan Schuurman-8

Mersing-Mallaka, Febr.- Maart ’46.

Jan Schuurman-5

Op Java.

Jan Schuurman-6

Op Java.

Jan Schuurman-7

Op Java.

Jan Schuurman-9

Tjikalong-Koelon, patrouille op zoek naar snipers.

Jan Schuurman

Afschrift telegram overlijden van Jan Schuurman.

jan schuurman-10

De kist wordt door kameraden in de truck geschoven.

jan schuurman-11

Op weg naar de begraafplaats.

jan schuurman-12

Op weg naar de begraafplaats.

jan schuurman-13

Op weg naar de begraafplaats.

jan schuurman-14

Foto begrafenis van Jan Schuurman

jan schuurman-15

Foto begrafenis van Jan Schuurman.

jan schuurman-16

De kist van Jan Schuurman wordt neergelaten in het graf.

jan schuurman-17

Foto begrafenis van Jan Schuurman.

jan schuurman-18

Het laatste saluut.

jan schuurman-19

Het laatste saluut.

jan schuurman-20

Het vuurpeleton.

Juni 1947 - Graf van Jan Schuurman

Graf van Jan Schuurman

jan schuurman-21

jan schuurman-22

jan schuurman-23

KL. Ter nagedachtenis.

jan schuurman-24

Overlijdensbericht Jan Schuurman.

jan schuurman-25

Dankbetuiging overlijden Jan Schuurman.

jan schuurman-26

Brief van de Commandant van de Staf-Cie. van 2-4 RI, Mart v. Lingen aan Jan’s ouders. Gedateerd 2 December 1946

jan schuurman-27

Jan wordt ook aan het graf van zijn ouders herdacht.

jan schuurman-28

jan schuurman-29

Ereteken voor Orde en Vrede.

jan schuurman-30

Vriend Rien Grüter aan Jan’s graf in Bandung.

jan schuurman-31

Indië-monument op het Kuenenplein in Beverwijk.

jan schuurman-32

Schuurmanstraat uitlopend op het Kuenenplein in Beverwijk.

Back to top of page