Jacob Pietersz – 20-12-1946


Jacob Pietersz – 20.12.46 – 27 jaar.
Omg. Tjiandjoer.

Laatste bericht;
Jacob Antoon Bernhard Pietersz.
Pematang-Sianter 27-03-1918 – 20.12.46 Tjibeureum.
Sold 1e kl. OVW.
2-4 RI “W”-brigade.
Ereveld Pandu te Bandung Vak II nr. 355.

– Cor Rekelhof van het 2e pel.- 2e Cie. vertelt;
Op dezelfde plaats waar Harm Kamps is verongelukt, is nu dr. Roda in het ravijn gereden.
Hij zelf kwam er tamelijk goed vanaf maar de naast hem zittende Pietersz is met
zware verwondingen naar de V.P.A. gebracht, waar hij later overleden is.
Geruchten gaan dat de dokter veel te hard reed toen het ongeluk gebeurde.

– Frits Sauer vertelt;
18 Dec. Ik liep op dezelfde weg waarop de dokter voorbij reed, hij stopte,
reed achteruit en bood me een lift aan.
Ik bedankte voor het aanbod daar ik nog naar een eet-tentje wilde.
Een paar honderd meter verder stortte de open auto in het ravijn, ik had geluk!
De dokter zelf had er nog net op tijd uit kunnen springen,
de twee jongens die achterin zaten konden met moeite eronder vandaan gehaald worden.
Toevallig had de auto die de dokter wilde passeren een rol-takel op de bumper.
De jongens zagen er uit als lijken en waren inwendig gekneusd,
in hoe-ver en wat dat weet ik niet.
De wagen lag ong. 4 meter naar beneden op z’n kop in een kalitje,
de dokter was naar beneden gesprongen en als een gek met zijn handen gaan graven.
Als er niet meteen een kabel bij was geweest, dan waren die jongens gestikt.
21 Dec. Pietersz, die in de auto van de dokter zat is overleden,
dat is nu de 14e van ons Bataljon.

Jacob Pietersz-1

Graf van Jacob Pietersz.
Ereveld Pandu te Bandung Vak II nr. 355.

Jacob Pietersz

Afschrift telegram overlijden Jacob Pietersz.

Jacob Pietersz-2

Luit van Lingen groet zijn zoveelste soldaat aan het graf.

Jacob Pietersz-3

Luit’s van de Wege en Zate brengen de laatste groet aan het graf van Co Pietersz.

 

12-05-1948 - Het Dagblad - Herbegrafenis op ereveld Pandoe - J.A.B. Pietersz

12-05-1948 – Het Dagblad

Back to top of page