Interviews

Onderstaande verhalen zijn opgesteld vanuit de herinnering van de betrokkenen en opgetekend tijdens het interview.
Het is dus zeker niet compleet maar geven wel een beeld van de omstandigheden waaronder Nederlandse militairen
in het voormalige Nederlands Indië hun dienst vervulden.

Interview Cor Koeleman Een man met gevoel voor goed en kwaad
Interview Rien Grüter Kpl. OVW-er bij het ‘Kennemer-bataljon’ 2-4 R.I.

UNDER CONSTRUCTION