Herinneringen

Onderstaande verhalen zijn opgesteld vanuit de herinnering, er waren geen aantekeningen of een dagboek.
Het is dus zeker niet compleet maar geven wel een beeld van de omstandigheden waaronder Nederlandse
militairen in het voormalige Nederlands Indië hun dienst vervulden.

Herinneringen Ruud van der Meulen Mijn Indië-periode

 
UNDER CONSTRUCTION