Harm Kamps – 14-12-1946


Harm Kamps – 14.12.46 – 37 jaar.
Tjiandjoer.

Laatste bericht;
Harm Kamps
Sleen 01.12.09 – 14.12.46 Tjibeureum.
Soldaat OVW. legernr: 091201002
2-4 RI “W”-brigade.
Zoon van Berend Kamps en Trijntje Winters.
Getrouwd met Antje Krueger, geb. te Beemster op 28.07.06, een kind.
Autogeen-lasser. Ned. Herv.
Woonde in Haarlem, Houtvaart 18.
Hij kwam om het leven bij een motorongeval.
Ereveld Pandu / Bandung, vak II, nr. 383.

– Cor Rekelhof van het 2e pel.- 2e Cie. vertelt;
Zaterdag 14 December, de vlag hangt half stok.
Harm Kamps, een fijne kerel, bijgenaamd “Opa”,
is bij een truckongeval om het leven gekomen.
Tussen Tjiandjoer en Patjet kreeg zijn chauffeur een flauwte,
waardoor hij de macht over het stuur verloor,
met noodlottig gevolg dat de truck het ravijn in reed.
Harm kwam onder de truck terecht en was waarschijnlijk op slag dood.
Enkele andere inzittenden waren zwaar gewond,
o.a. Dirk van der Schaaf en een Chinees.
Harm was getrouwd en had een kind.
Het hele bataljon voelt het als verlies van een der beste kameraden.
Zondag 15 December om 10.00u. was de begrafenis.
Vanaf de V.P.A. (Verband Plaats Afd.) ging de stoet langzaam naar het kerkhof,
voorafgaand door 5 tamboers van de Pr. Bernhardkapel.
Die hadden zich daar vrijwillig voor opgegeven.
Aan de groeve spraken kapt. Dieperink, Luit. v. Lingen en de Dominee.
Deze bedankte de tamboers voor hun spontane aanmelding,
waarna de tamboer-maitre ook enige woorden van medeleven sprak.
Zij zijn ook OVW-ers en voelen zich met ons verbonden.
Na de kranslegging was de plechtigheid ten einde en gingen we op de trucks naar huis.

– Frits Sauer vertelt;
’s Middags hoorden we dat ons bataljon weer een dode heeft, een chauffeur
(Opa) reed een ravijn in, zijn maat die naast hem zat kon bijtijds er uit springen.
Dit is nu al het dertiende slachtoffer.

Harm Kamps-1

Graf van Harm Kamps
Ereveld Pandu / Bandung, vak II, nr. 383.

Harm Kamps-2

Tjiherang, Dit is het ravijn waarin ‘opa’ Kamps verongelukte. Ongv. 10m. diep.

Harm Kamps

Afschrift telegram overlijden Harm Kamps

Harm Kamps-3

De begrafenis-stoet nadert de begraafplaats

Harm Kamps-4

De weapon-carrier met de kist van Harm.

Harm Kamps-5

De kist wordt naar de begraafplaats gedragen.

Harm Kamps-6

De kist wordt naar de begraafplaats gedragen.

Harm Kamps-7

Men laat de kist in de groeve zakken.

Harm Kamps-8

Trommelgeroffel en Saluutschoten voor “Opa”.

Harm Kamps-9

Paleis, van Tjipanas, de vlag hangt halfstok vanwege het noodlottig overlijden van “Opa” Kamps.

12-05-1948 - Het Dagblad - Herbegrafenis op ereveld Pandoe - H. Kamp

12-05-1948 – Het Dagblad

Back to top of page