Dokumenten 1946


02-01-1946 Royal Netherlands Forces-Deployment – dislokatieplan d.d. – 22-12-1945
12-01-1946 Message Form betreffende aankomst Alcantara in Singapore 26-01-1946 incl. sterkteopgave van 4 RS, 1-4 RI en 2-4 RI
14-01-1946 Opgave van per ALCANTARA dd 31 december 1945 uit UK vertrokken personeel
14-01-1946 Entry of Dutch into JAVA-SUMATRA
05-02-1946 Operatief rapport KNIL en KL over tijdvak – 26-01-1946 – 01-02-1946
15-02-1946 H.K. Ned. Troepen in Malaya – Scheme Commands & Communications
18-02-1946 Locations Dutch Troops – ‘Order of Battle’ – Nederlandse Troepen op Malakka d.d. 18-02-1946
04-03-1946 Location Dutch Troops
25-03-1946 MOVEMENT CONTROL ORDER NO 169 – W Regtl Group embarkation on the Salween
31-03-1946 – 31-12-1946 Overzicht Verplaatsingen van II-4 R.I.
22-06-1946 Overplaatsing onderdelen naar Bandoeng

Back to top of page

UNDER CONSTRUCTION