Dokumenten 1945


1945 BS Lied
1945 BS – Strijdend Gedeelte – Organisatie Light Infantery Battalion
25-06-1945 Totaal te vormen bataljons voor SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force)
“II-4 RI” wordt hier nog niet genoemd
06-08-1945 Totaal te vormen bataljons voor SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force)
Hier is nog niet zeker tot welk bataljon Chris van Kammen is aangewezen.
Batajon Alkmaar (II-4 RI) of Bataljon Haarlem-Amsterdam (II-7 RI)
12-08-1945 Britisch request for Dutch Troops – 25-08-45 – Dutch goverment response
17-08-1945 Totaal te vormen bataljons voor SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force)
“II-4 RI” heet hier bataljon “Alkmaar” en Chris van Kammen is aangewezen als Commandant van “II-7 RI”
17-08-1945 Totaal te vormen bataljons voor SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force)
“II-4 RI” heet nu bataljon “Haarlem” en Chris van Kammen is aangewezen als Commandant
21-08-1945 Verslag van een bespreking op 20 Augustus 1945 – Uitzending van troepen naar Indie
27-08-1945 Bevel voor oprichting van II-4 R.I.
20-09-1945 Overzicht van den stand van zaken ‘Uitzending Personeel Ned. Indie’
22-09-1945 Move of Dutch Forces to SEAC
22-09-1945 L.I.B. ’s lange verbandakte bestemd voor INDIE, L.I.B.’s korte verbandakte bestemd voor NEDERLAND
23-09-1945 Unparaphrased Message – SACSEA acceptance of Duth Forces
12-10-1945 Scheme of the Netherlands Battalions leaving U.K. for Batavia this year
25-10-1945 Movement of Dutch Troops
17-11-1945 L.I.B. – Rapport betreffende den toestand bij II-4 R.I.
24-11-1945 Inscheping te Ostende – 4 R.S. – 2-4 R.I. – 1-4 R.I.
24-11-1945 Bataljons bestemd voor Indie
28-11-1945 Afschrift telegram – vertrek 4 R.S. – 1-4 R.I. – 2-4 R.I. naar Ostende
03-12-1945 Missie opzending personeel voor Nederlands Indie – Gegevens aankomst 2-4 R.I. in Engeland
06-12-1945 Bid voor Movements to Neth. Indies during January 1946
21-12-1945 Plan for organisation of Royal Netherlands Forces for future deployment in SEAC (South East Asia Command)
22-12-1945 Malaya Command – Training Instruction no 2 – Training of Dutch Formations
22-12-1945 ROYAL NETHERLAND FORCES – DEPLOYMENT
31-12-1945 Sterkte bataljons 2-4 R.I. – 1-4 R.I. – 4 R.S. bij vertrek vanuit Southampton (Engeland) per Alcantara

Back to top of page

UNDER CONSTRUCTION