Diverse werkjes


De gallerij hieronder bevat enkele creatieve uitingen toevertrouwd aan papier,
vervaardigd door diverse sobats in de periode 1945-1948 in Nederland en Nederlands-Indie.


Back to top of page