Dirk Korf – 16-07-1946


Dirk Korf – 16-07-1946 – 25 jaar
Tjiawi/Buitenzorg.

Laatste bericht;
Dirk Nicolaas Korf.
Soerabaja 15.05.21 – 16.07.46 Tjimahi (Tjiawi).
Soldaat OVW. Legernr: 210515002
2-4 RI “W”-brigade.
Gehuwd. Militair. Geen kerk.
Woonde in Zaandam, westzijde 108a.
Hij is gesneuveld.
Ereveld Menteng Pulo / Jakarta, Vak VI nr. 231

– Cor Rekelhof van het 2e pel. 2e Cie. vertelt;
Het was een rampdag voor ons bataljon.
Drie van onze jongens zijn bij Buitenzorg door extremisten doodgeschoten
toen ze met een auto langsreden, er waren ook zwaar gewonden.
Het gebeurde in het gebied dat door de Engelsen bezet was.

– Dook Ypma vertelt;
Sergt. van Rossum, Korf. Seders en Beverwijk zijn alle vier
tegelijk gesneuveld toen hun 3-tonner op 16 Juli 1946 bij Tjiawi
in een hinderlaag reed.
Het was het eerste konvooi waar o.a. ook wagens van 2-4RI in mee reden,
over de Grote Postweg, die toen nog door Brits-Indische troepen “beveiligt” werd.
Zie; 1 jaar W.-brigade blz.56.

– “Een jaar W-brigade” J.H. Ansems, blz. 56;
16 Juli 1946 vormt een zwarte blz. in de geschiedenis van de W-Brigade.
Om half elf in de ochtend, liep nl. een Nederlands konvooi onder commando
van de Brigade-transportofficier nabij Tjipajoeng in de door de Engelsen
bewaakte sector, in een hinderlaag.
Toen het konvooi de brug over de Tjiliwoeng passeerde,
werden de wagens van zeer korte afstand beschoten door een in hinderlaag
opgestelde zware mitrailleur, waardoor een onderofficier en 3 soldaten
gedood werden, terwijl 3 anderen werden gewond.

Dirk Korf-1

Graf van Dirk Korf
Ereveld Menteng Pulo / Jakarta, Vak VI nr. 231.

20-07-1946 - Algemeen Handelsblad - Rouwadvertentie - Dirk Nicolaas Korf

Rouwadvertentie

Dirk Korf-3

Uit een fotoboek van een Kennemer-soldaat, maar van wiens begrafenis?

Dominee van der Windt staande bij de graven van Beverwijk, van Rossum, Korf en Seders

Dominee van der Windt staande bij de graven van
Melle Beverwijk, Johan van Rossum, Dirk Korf en Gerard Seders.

Aalmoezenier van der Meulen staande bij het graf van Beverwijk, van Rossum, Korf en Seders.

Aalmoezenier van der Meulen staande bij de graven van
Melle Beverwijk, Johan van Rossum, Dirk Korf en Gerard Seders.

Dirk Korf

Graf van Dirk Korf

Back to top of page