Daniël Hoek – 09-11-1946


Daniël Hoek – 09.11.46 – 20 jaar.
Tjipanas.

Laatste bericht;
Daniël Hoek
De Rijp 21.04.25 – 09.11.46 bij Tjipanas.
Soldaat OVW. legernr: 250421003
3- 2-4 RI “W”-brigade.
Ongehuwd. Zuivelfabr.-arbeider, R.K.
Woonde in De Rijp, Venbuurt 287.
Hij overleed aan Malaria.
Ereveld Pandu / Bandung, vak II, nr. 388.

– Te Tjiandjoer, door ziekte overleden.

– Frits Sauer vertelt;
Vandaag hoorden we dat Daan Hoek, onze slaapgenoot in Tjipanas,
aan Malaria-tropieën is overleden.

Daniel Hoek-1

Graf van Daniël Hoek
Ereveld Pandu / Bandung, vak II, nr. 388.

Daniel Hoek-2

Bid voor de ziel van zaliger

DANIËL HOEK.

Geboren 21 April 1925 te De Rijp en na voorzien te
zijn van de H H. Sacramenten der stervenden, als
soldaat van het Neder- landscbe leger 9 November
1946 gestorven te Tjipanos en 10 November 1946
met militaire eer begraven op het Militaire Kerkhof
te Tjiandjoer.
Voor Kerk en Vaderland zocht hij zijn plaats in de
voorste gelederen bij de onder- grondsche; voor Kerk
en Vaderland toog hij als vrijwilliger op naar Indië.
Als een roeping zoo zag hij zijn militaire loopbaan
zoo ver van huis en vond daar zijn eer in zijn plicht.
En zonder het zich bewust zijn, was hij een voorbeeld
voor velen in zijn omgeving, en was hij de trots zijner
dierbaren.
De liefde is niet te scheiden, door geen zeeën en
door geen bergen en door geen afstanden: Driemaal
per week schreef hij een brief aan zijn moeder, een
brief, altijd vol bemoedigende troostwoorden.
Hoe meer men hem leerde kennen, des te meer
eerbied en achting kreeg men voor hem ; en allen
betreuren wij het, dat de dood zoo vroegtijdig een
einde maakte aan dit welbesteden leven.
God heeft hem de palm der overwinning geschonken.
Mijn Jezus, barmhartigheid.
Dat hij ruste in vrede. Amen.

Bidprentje Daniël Hoek

Pekalongan 06.01.48 - Begrafenis Akkie Steenhuizen en Ko Kortekaas. Pater Vastbinder - Pastoor van Oers en enkele autoriteiten

Tjiandjoer, wie? N.b. Britse-helmen op, geen petten, kan van D. Hoek zijn.

Daniel Hoek-4

 

Daniel Hoek-5

Oorlogsvrijwilligers-embleem

Back to top of page