Dagboeken


Vaak werden deze dagboeken onder bijzondere omstandigheden ‘gevonden’.
Tijdens contacten en bezoeken aan veteranen werd meestal de vraag gesteld;
‘Heb je ooit nog wat opgeschreven?’
‘Jaaa, …. maar dat is een oud schriftje/vodje, daar heb je toch niets aan?’

Anderen hadden een doos vol losse brieven en/of foto’s die naar huis werden gestuurd.
Van al dat materiaal, aangevuld met persoonlijke foto’s (en/of van directe kameraden),
hebben we getracht om voor betrokkene en diens familie overzichtelijke dagboeken te creëren.
Heel vaak was men nadien stomverbaasd over het resultaat.

Zelf hebben we enorm veel baat van deze dagboeken, omdat er details in vermeld staan die in naslagwerken nauwelijks te vinden zijn.
De dagboeken zijn vaak op micro-nivo, want het grote ganse doorzag de gewone soldaat niet altijd.
Er werd veel gekankerd maar de verbondenheid was groot, dat is uit deze dagboeken goed op te maken.
De één schrijft gedetailleerd, de ander genuanceerd, dit mogelijk om het thuisfront niet al te zeer te verontrusten.
Dikwijls zijn de dagboeken ook niet ‘compleet’.

De dagboeken komen voort vanuit diverse bataljonsfacetten;
de herinneringen van gewone soldaten, chauffeurs, pioniers, verbindingsdienst, administrateurs en middenkader onderdelen.
In ieder geval is door het lezen van deze dagboeken uit eerste hand, een goed beeld te vormen hoe het er in het Kennemer-bataljon
aan toe ging. Zó was het, en niet anders.

N.b.
De meeste dagboeken beginnen met een zelfde overzichtelijke geschiedenis van het Kennemerbataljon.
Het eigenlijke verhaal van de betrokken veteraan begint daarna.
De dagboeken zijn met toestemming van betrokkenen of diens nabestaanden op de site geplaatst.

Veel leesplezier,
Martin de Graaf

Dagboek Cor Rekelhof Oorlog van een gewoon soldaat
Dagboek Hein Turk Met een barrel over de Preanger
Dagboek J.T. Ploeg Sterren die blijven
Dagboek Joop Theijse De geschiedenis van een Oorlogsvrijwilliger
Dagboek Piet Hartog Dat zat zwaar op rozen
Dagboek Piet Heems Houd je Hersenen bij Elkaar
Dagboek Piet Kramer Hij marcheerde van Den Helder naar de Oost
Dagboek Wim Peters Herinneringen aan een OVW-bataljon
Dagboek Frits Sauer Kembar op Java
Dagboek Henry Butot Indie-dagboek 1945-1948
Dagboek Cor Groot Lust je nog peultjes
Dagboek Mart van Etten Geef mij maar de vlakte

 

Back to top of page