Batiks – Vlaggen – Souveniers


B-Divisie

Batik - W-Brigade - 2
Deze doek is recentelijk uitvoerig beschreven in een artikel in Armamentaria nr. 31
(De Stürler Boekwijt – Ter herinnering aan mijn diensttijd in Nederlandsch-Indië’, 29, afb. 17).
In dit artikel werd het vermoeden uitgesproken dat de doek bedoeld was als afscheids-cadeau
voor generaal-majoor J.K. Meijer, commandant B-Divisie (Midden-Java) van medio 1948 tot eind 1949.
Op grond van nader onderzoek en reacties op genoemd artikel zijn echter twijfels gerezen over deze toeschrijving.
De afgebeelde onderdeelsemblemen geven namelijk de samenstelling weer van de B-Divisie ten tijde
van het commando van generaal-majoor (KNIL) S. de Waal, de voorganger van generaal-majoor Meijer.
De afgebeelde kaart toont Midden-Java met het gebied dat door de Nederlandse troepen werd bezet
tijdens de Ie Politionele Actie, de periode dat generaal-majoor De Waal het commando voerde over de B-Divisie.
Vanwege het grote formaat van de doek komen de details van de kaart op een foto helaas slecht tot uitdrukking.
Of de doek als afscheidscadeau is bedoeld valt niet te zeggen.
Wel lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat deze kostbare doek voor een speciale gelegenheid is vervaardigd.

W-Brigade

Batik W-Brigade - 1
Doek met boven op het midden het embleem van de W-brigade.
Bovenaan de Nederlandse driekleur. Langs de rand van de doek diverse emblemen geplaatst op bladeren van varens.
Met de klok mee:
– embleem Oorlogs Vrijwilligers,
– 1e Bataljon 4e Regiment Infanterie,
– 1e Bataljon 11e Regiment Infanterie,
– 6e Eskadron Pantserwagens Regiment Huzaren van Boreel,
– 1e Squadron Vechtwagens KNIL VEW 1,
– 4e Genie Veld Compagnie,
– 16e Leger Geniecompagnie,
– Hulpverbandafdeling 36,
– LTD 73/53,
– Verzorgingspeloton,
– 7e Compagnie Aan- en Afvoertroepen,
– 3e Bataljon 12e Regiment Veldartillerie,
– 1e Divisie ‘7 december’
– 2e Bataljon 8e Regiment Veldartillerie,
– 3e Detachement Veldartillerie KNIL (vermoedelijk) vod. A3,
2e Bataljon 4e Regiment Infanterie ‘DE KENNEMERS’,
– 1e Bataljon Infanterie KNIL 1 NF I[vermoedelijk],
– Voortrekkers KNIL.
Op het midden plattegrond van het eiland Java, daaronder gevat in een rechthoek een Indonesisch landschap.

Batik - W-Brigade - 3
Doek met het embleem van de W-Brigade en de emblemen van de wapen en dienstvakken die onder de W-Brigade waren ingedeeld.
De emblemen zijn langs de rand afgebeeld op een oranje lint. Met de klok mee:
– het Oorlogsvrijwilligers embleem,
– 1e Bataljon 4e Regiment Infanterie met een valk (bijnaam Bataljon = de Valken),
2e Bataljon 4e Regiment Infanterie het Kennemer Bataljon,
– 4e Genieveldcompagnie,
– Pantserauto peloton,
– 5e Compagnie 1e Bataljon Militaire Politie,
– Legertechnische Dienst,
– 36 Hulpverbandplaatsafdeling,
– Verzorgingspeleton,
– 3e afdeling Veldartillerie KNIL,
– 1e Bataljon 11e Regiment Infanterie (Bataljon Margriet),
– 1e Bataljon Infanterie KNIL,
– Voortrekkersembleem.
Op het centrum van de doek is groot afgebeeld de Nederlandse leeuw en daaronder de landkaart van West- en midden-Java
(gebied waar de W-Brigade was opereerde). Op deel waar Oost-Java ligt is een landschap afgebeeld.

Soortgelijke batik van de W-Brigade. (Frans Rensch)

2-4 R.I.

Ontwerp Batik 2-4 R.I.
Ontwerp Batik 2-4 R.I. zoals hieronder getoond.

Batik 2-4 R.I. - 3
Een ingelijste herinneringsdoek, een Nederlandse vlag, op de rode baan het embleem van het
2e Bataljon 4e Regiment Infanterie welke de bijnaam “het Kennemerbataljon” droeg.
Rechts het naamlint van het Bataljon.
Centraal op de middelste, witte, baan de leeuw van het Nederlandse mouwembleem.
Links hiervan een molen en rechts een berg met een paalwoning.
Centraal op de onderste, blauwe, baan staat in oranje tekst met links daarvan in oranje
het embleem van de W-brigade en rechts het embleem van de Oorlogsvrijwilligers.

Batik 2-4 R.I. - 2
Een Nederlandse vlag met op de bovenste, rode baan links het embleem van de W-Brigade en
rechts het embleem van het 2e Bataljon 4e Regiment ‘De Kennemers’.
Centraal op de middelste, witte, baan de Nederlandse mouwleeuw.
Links daarvan een oranje molen en rechts in blauw, geel en oranje een berg met een paalwoning.
Links het embleem van de Oorlogsvrijwilligers en rechts een naamlint:”2-4 RI”.

Batik 2-4 R.I. - 1
Een Nederlandse vlag met op de rode baan het embleem van de W-Brigade en van het
2e Bataljon 4e Regiment Infanterie (2-4 RI).
Op het embleem van 2-4 RI is de Kennemertoren te zien, dit Bataljon had als bijnaam
het ‘Kennemer’ Bataljon. Het bataljon 2-4 RI was ingedeeld bij de W-Brigade.
De middelste baan toont de leeuw van het Nederlandse mouwembleem,
en een Indonesisch en een Nederlands landschap.
De landkaart van het eiland Java, het embleem van de Oorlogsvrijwilligers en het mouwlint
van 2-4 RI zijn afgebeeld op de onderste baan.


Vlag 2e Bataljon 4e Regiment Infanterie (2-4 RI). (Piet Meiboom)


Souvenier-batik 2-4 R.I.  Het “Atoom” peleton (Piet Stolk)

Batik 2-4 R.I. - 4e Compagnie
Herinneringsdoek of batikdoek van het 2e Bataljon 4e Regiment infanterie (2-4 RI) ‘De Kennemers’


Keramische wand-tegel 2-4 R.I. (Piet Stolk)


Herinnerings souvenier (40 jaar) 2-4 R.I. (Bram Rekelhof)

Back to top of page