Arie Steenhuisen – 06-01-1948


Arie Steenhuisen – 06.01.48 – 25 jaar.
Djalatiga.

Laatste bericht;
Arie Steenhuisen
Velsen. 19.01.22 – 06.01.48 Dara.
Soldaat OVW. legernr: 220119002
2-4 RI.
Zoon van Willem Steenhuizen en Thimontje Rooker.
Ongehuwd. Broodbakker. Ned. Herv.
Woonde in Driehuis, gemeente Velsen, De Genestetlaan 27.
Met anderen was hij op zoek naar verscholen Jappen op de onderneming Djalatiga.
In iedere borstzak van zijn camouflagepak zat een handgranaat en in zijn hand droeg hij een stengun.
Plotseling explodeerde tijdens de patrouille onder het wegdek een trekbom.
Mede door de explosieven die hij bij zich droeg kreeg de ontploffing een extra verwoestend karakter.
Ereveld Candi / Semarang, vak B, nr. 58.
Zijn naam staat sinds 31.03.95 vermeld op een gedenkteken op de begraafplaats
Duinhof in IJmuiden.

– Cor Rekelhof van het 2e pel. 2e Cie. vertelt;
Dinsdag 6 Januari is er van de 1e Cie. een carrier op een mijn gereden, twee doden en een gewonde.

– Dook Ypma vertelt;
De twee sobats die het laatst sneuvelden, sold. Kortekaas en soldaat Steen-huisen,
waren volgens mij slachtoffer van een trekbom.

– Frits Sauer vertelt;
’s Morgens werden 2 jongens van ons bataljon door een trekbom van ong. 100kg gedood.
Koos Kortekaas en Ab Steenhuizen (Ab Stoetel noemden wij hem vroeger, toen hij bij Bast-meyer werkte)
Koos was bij de 1e Compagnie en Ab bij de Support-Cie.
Het is dicht bij de plek gebeurt waar Meindert Timmer en Kapitein Dieperink gesneuveld zijn,
de bom lag er al 5 dagen en een kerel trok even aan ’t touw.
Een adjudant die net bijtijds de bom zag schreeuwde ‘Dekken’ en viel plat neer,
de bom klapte over hem heen. A
b Steenhuizen vloog wel 40 meter weg.

Lokatie - Briefje - Trekbom

Kaartje omgeving Djalatiga met daarop met pijl aangegeven de lokatie van het briefje en de trekbom,
waarbij Jacob Kortekaas en Arie Steenhuisen sneuvelden

Patrouilleverslag 6 januari 1948

Patrouillerapport van 6 Januari 1948 met de vermelding van het briefje en de trekbom,
die uiteindelijk leidde tot het sneuvelen van 
Jacob Kortekaas en Arie Steenhuisen

Arie Steenhuisen-1

Graf van Arie Steenhuisen
Ereveld Candi / Semarang, vak B, nr. 58.

308. We brengen Sergt Koos Kortekaas en sld. Akkie steenhuizen naar hun laatste rustplaats

Pekalongan 6 Jan.1948, Sgt. Koos Kortekaas en Sld. Akkie Steenhuisen
op weg naar hun laatste rustplaats

309. We brengen Sergt Koos Kortekaas en sld. Akkie steenhuizen naar hun laatste rustplaats

Pekalongan 6 Jan.1948, Sgt. Koos Kortekaas en Sld. Akkie Steenhuisen
op weg naar hun laatste rustplaats

310. We brengen Sergt Koos Kortekaas en sld. Akkie steenhuizen naar hun laatste rustplaats

Pekalongan 6 Jan.1948, begrafenisstoet op weg naar de begraafplaats

311. We brengen Sergt Koos Kortekaas en sld. Akkie steenhuizen naar hun laatste rustplaats

Pekalongan 6 Jan.1948, begrafenisstoet op weg naar de begraafplaats

312. We brengen Sergt Koos Kortekaas en sld. Akkie steenhuizen naar hun laatste rustplaats

Pekalongan 6 Jan.1948, begrafenisstoet op weg naar de begraafplaats

313. We brengen Sergt Koos Kortekaas en sld. Akkie steenhuizen naar hun laatste rustplaats

Pekalongan 6 Jan.1948, begrafenisstoet op weg naar de begraafplaats

Jacob Kortekaas-5

Pekalongan 6 Jan.1948, op weg naar de begraafplaats.

Jacob Kortekaas-7

De kistdragers met daarachter het vuurpeleton.

Jacob Kortekaas-8

Het stoffelijk overschot van Koos en Arie wordt van de auto
op de draagbaar getild, aan het hoofd A. van Rossum.

Jacob Kortekaas-9

De ingang van het kerkhof in Pekalongan.

315. 6 jan. '48 Begrafenis van Sgt. Kees Kortekaas en sld. Akkie Steenhuizen, het vuurpeleton op weg naar het kerkhof.

Het vuurpeleton op weg naar het kerkhof.

316. 6 jan. '48 Begrafenis van Sgt. Kees Kortekaas en sld. Akkie Steenhuizen,

Pater Vastbinder, pastoor van Oers en enkele autoriteiten.

6 jan. '48 Links het graf van Akki Steenhuizen, die met Koos sneuvelde. Rechts het graf van Koos,

Links het graf van Akki Steenhuizen, die met Koos sneuvelde.
Rechts het graf van Koos

Jacob Kortekaas-12

Links het graf van Akki Steenhuizen, die met Koos sneuvelde.
Rechts het graf van Koos, Kapt. Weterings en A. van Rossum staan op deze foto.

Jacob Kortekaas-13

Vlnr. Dr. v.d. Windt, Pater Vastbinder, Lt.-kol.Antonijer,
brengen eerbetoon aan de graven. 

Jacob Kortekaas-19

Vlnr. Dr. v.d. Windt, Pater Vastbinder, Lt.-kol.Antonijer,
brengen eerbetoon aan de graven.

Jacob Kortekaas-14

Vlnr. E. Hollander, Dr. Crone – 3e Bat. en Commandant Majoor Jansen.

Jacob Kortekaas-16

Pater Vastbinder in gebed bij de groeves.

Jacob Kortekaas-17

Dominee van der Windt na zijn toespraak.

Jacob Kortekaas-18

Kapitein Cote (rechts) brengt de laatste groet aan de graven.

322. 6 jan. '48 Begrafenis van Sgt. Kees Kortekaas en sld. Akkie Steenhuizen

Kapitein Weterings brengt de laatste groet aan de graven.

Jacob Kortekaas-20

Het vuurpeleton geeft het laatste salvo over het graf.

Pekalongan - Graf Arie Steenhuisen

Pekalongan – Graf van Arie Steenhuisen

Arie Steenhuisen-2

Gedenkteken op de begraafplaats Duinhof in IJmuiden.

Jacob Kortekaas-32

Kranslegging bij het Ned. Indië-monument in Roermond,
Links de zus van Ab Steenhuizen en rechts Ans Kortekaas, de zus van Koos.

Jacob Kortekaas-33

Kranslegging bij het Ned. Indië-monument in Roermond.

17-01-1948 - Het Dagblad - Verlieslijst - (Steenhuisen)

Bericht in de verlieslijst n.a.v. het overlijden van Arie Steenhuisen

Arie Steenhuisen-3

Mouw-embleem 2-4 R.I.

Back to top of page