Anton Dieperink – 27-08-1947


Anton Dieperink – 27.08.47 – 33 jaar.
Pekalongan / Taloen.

Laatste bericht;
Antonius Hermanus Marinus Dieperink.
Sloten 25.05.14 – 28.08.47 Taloen bij Tjibatoe.
Res. Kap, legernr: 140525001
2-4 RI “W”-brigade.
Gehuwd met J. Cossee.
Bankbediende. Doopsgezind.
Woonde in Overveen, Oranje Nassaulaan 56.
Hij is gesneuveld.
Ereveld Candi / Semarang, vak D, nr. 198

– Cor Rekelhof van het 2e pel.  2e Cie. vertelt;
’s avonds kwam het bericht dat Kapitein Dieperink en een Korporaal gesneuveld zijn.
Er is ook nog een zwaar gewonde die er niet best aan toe is.

– Dook Ypma vertelt;
Tijdens vuurcontact richtte Anton Dieperink zich op, tegelijkertijd vanuit de andere kant
van de dekking deed een tegenstander hetzelfde en schoot eerder dan Kap. Dieperink.
Hij had ook nog een broer (Jan) bij 2-4.

– J.T. Ploeg vertelt;
’s avonds verneem ik dat de commandant van de support-cie. door een sluip-schutter
werd getroffen en op slag dood was.

– Frits Sauer vertelt;
Doro, woensdag 27 aug.’47, het hele bataljon zwermt uit.
Om 16.00u trokken we na een succesvolle actie terug.
Vlak voor een beekje, waar een nood-bruggetje gemaakt moest worden, op volkomen
open terrein, omrand met bosschages, kregen we van alle kanten spervuur.
We lagen praktisch ongedekt.
Ik was 2de Motierschutter en zat op 2 m. afstand van Meindert Timmer.
Klaar om tegenvuur te geven, zag ik op het weggetje op ongeveer 4 meter voor me
Kap. Dieperink, ongedekt liggend, hij tilde zijn hoofd op en werd in zijn hals dodelijk geraakt.
Binnen een halve minuut was hij dood.

– Thom Dercksen (hospik) uit Australië vertelt;
Ik was een van de eersten die bij hem was toen hij door een dumdum-kogel in z’n hals getroffen werd.
Jaap Amels, z’n chauffeur, hield hem in z’n armen en zei tegen mij dat
het geen zin had om hem nog te helpen.
Ik had een zgn. Shell-dressing die ik aan wilde brengen.
Onze dokter was de onvolprezen dr. Crone, een fantastische man, die hem helaas niet meer kon helpen.
Wij kregen geen tijd om aanwezig te zijn bij zijn begrafenis.
Later, toen ik nog consul was in West Australië, kwam ik tot de ontdekking,
dat ze de verkeerde datum op z’n graf hadden staan (Juni ipv. Aug.).
Ik heb toen de verandering laten aanbrengen door de OGS (Oorlogs-graven stichting)  in Den Haag.
Het is allemaal zo lang geleden, en kan me de namen van diverse mensen niet  meer herinneren,
maar de gebeurtenissen staan me nog helder voor de geest.

Anton Dieperink

Graf van Anton Dieperink
Ereveld Candi / Semarang, vak D, nr. 198

Anton Dieperink-1

09-09-1947 - Algemeen Indisch dagblad - Verlieslijst 24 - 30 Augustus - Timmer

Anton Dieperink-2Anton Dieperink-3

Anton Dieperink-4

Anton Dieperink in de naar zijn dochter Marion vernoemde jeep (met bataljons-embleem).

Anton Dieperink-5

Anton in Mersing-Malakka, Maart 1946.

Anton Dieperink-6

Anton in Mersing-Malakka, Maart 1946.

Anton Dieperink-7

Febr. 1947, Anton achter de djongos ‘Lodji’.

Anton Dieperink-8

Links Anton’s broer Jan, van hetzelfde bataljon.

Anton Dieperink-9

Okt. ’46, Anton in een Kampong.

Anton Dieperink-10

Op jungle-patrouille.

Begrafenis - Kapt.Dieperink - 4

De begrafenisstoet met de kist van Anton Dieperink en Meindert Timmer
op weg naar de Erebegraafplaats Semarang

27 Augustus 1947 - Begrafenis van Kapitein Dieperink

27 Augustus 1947 – Begrafenis van Kapitein Dieperink.
Links de erewacht

Begrafenis - Kapt.Dieperink - 2

Aankomst begrafenisstoet op de Erebegraafplaats Semarang

Begrafenis - Kapt.Dieperink - 3

Erebegraafplaats Semarang, de Sergeant rechts-achter is Anton’s broer Jan.

Anton Dieperink-12

De kisten van Anton en Meindert worden naar de groeve gedragen.

Begrafenis - Kapt.Dieperink - 5

Ds. van der Windt in gebed bij de groeve. Links de Erewacht.

Begrafenis - Kapt.Dieperink - 1

Ds. van der Windt in gebed bij de groeve. Links de Erewacht.
Rechts de manschappen gedenken in stilte.

Begrafenis - Kapt.Dieperink - 6

Ds. van der Windt in gebed bij de groeve. Links de Erewacht.

Anton Dieperink-14

Kapitein Frans Weterings bij de groeve.

Anton Dieperink-15

Pater Vastbinder en Dominee van der Windt.

Anton Dieperink-16

Het vuur-peleton geeft de laatste saluutschoten.

Anton Dieperink-17

Anton Dieperink-18

Het met bloemen versierde graf op de Ere-begraafplaats te Semarang.

Uit; “De W. van Willem- Kroniek van een Brigade”
door H.J. Neuman, Semarang 1949.

Met * aangemerkt is uit;
“Een jaar W-brigade” van H.J.Ansems, Tjiandjoer 15 Januari 1947.

Tjiandjoer 27 Juni 1946.

Op het gerucht van de komst der Nederlanders waren overal langs de konvooiweg,
in de omgeving van Patjet, de aardige Europese villa’s en bungalows in brand gestoken.
Het gloeiend rode bloemriet, dat anders deze omgeving tot zo’n keurig lustoord maakt,
omringde nu wat rokende puinhopen.
De sawah’s lagen overmeesterd door manshoog Alang-Alang en grillige onkruiden.
De hele streek was volkomen verlaten, de weg vernield en het scheen dat de welvaart
van deze omgeving voorgoed was geschonden.
Inmiddels waren uit Tjiandjoer berichten binnengekomen, dat de stad in vlammen dreigde
te gaan,en dat de Chinese bevolking naar de trant van Tangeran zou worden behandeld.
Dat waren zaken, die de Brigadecommandant tot elke prijs wenste te voorkomen.
De bedoeling was inderdaad om de stad te bezetten, maar dat zou pas gebeuren na
aankomst van 1-11 RI, dat de 29ste werd verwacht.
En dan was de ramp natuurlijk al geschied.
Nu was alleen het handjevol mensen beschikbaar, dat overbleef, nadat 2-4RI alle Engelse
bivaks van Patjet tot Tjiandjoer had overgenomen.
De Republikeinse bezetting van Tjiandjoer omvatte naar schatting duizend man.
De W-Brigade kon daar ėėn peleton infanterie (30 man), 25 man van de Ondersteunings-
compagnie en een paar bemande brencarriers tegen in het veld brengen.
De Brigadecommandant bleef er niet lang over filosoferen, voegde 28 man militaire politie
aan de schare toe, en gaf overste van der Meer van 2-4 opdracht om met dit legertje terstond
de Chinese wijk van Tjiandjoer te ontzetten.
Krachtsverhouding 89 tegen 1000…………..

* Hier spreekt men van totaal 93 man.

Kapitein Dieperink zou met het ene deel van de troepenmacht proberen door te dringen
naar het benarde Chinese kamp, en luitenant Van Dijk moest met zijn MP proberen om de
voornaamste gebouwen onbe-schadigd in handen te krijgen.
De opening van de campagne was niet zo florissant, want al direct bij het binnenrukken
van de stad kwam de troep onder zwaar vuur van sluipschutters, die zich overal achter
huizen, aan de kampong-randen en in de bomen hadden opgesteld.
Desondanks vorderde Kapitein Dieperink met zijn groep gestadig in de richting van zijn
doel en men slaagde erin om de hele Chinese wijk te ontzetten.
Maar daarmee was de affaire natuurlijk niet ten einde.
Per slot van rekening hadden onze mensen in 48 uur geen oog dicht gedaan, (het groepje
was maar klein), en was de tegenstander overmachtig in getalsterkte.
Er moest over een korte afstand worden terug getrokken en daar nam men een geconcen-
treerde linie in, die behouden bleef, tot versterking nabij kwam.

* Het troepje van kapitein Dieperink in de Chinese wijk had het vooral zwaar
te verduren tegenover een grote over macht en was, mede door oververmoeidheid
van de manschappen die 48 uur in touw waren geweest, zonder een oog dicht te
kunnen doen, genoodzaakt om zich over een korte afstand terug te trekken, waarna
zij een geconcentreerde linie innamen, waarin zij zich verder wisten te handhaven,
tot er versterkingen kwamen

De tweede groep onder luitenant Van Dijk was er in geslaagd om de woning van de regent
onbeschadigd in handen te krijgen, tegen het verlies van een carrier, die op een mijn liep.
De MP-ers moesten toen ook een linie bezetten en die liep dwars door de tuin van de Bupati.
De tegenstanders bleven de hele nacht schieten uit de omliggende kampongs en van iets als
nachtrust was geen sprake, evenmin trouwens als gedurende de volgende dag en nacht.
Op 29 Juni daagde 1-11RI op en toen was een compagnie voldoende om de hele stad schoon
te vegen, de bedankjes van de Chinezen in ontvangst te nemen en de schade in ogenschouw
te nemen.
Tjiandjoer als zodanig bleef gespaard en duizenden Chinezen ontkwamen een verschrik-
kelijk lot, enkele betreurenswaardige uitzonderingen daargelaten.
De keerzijde van de medaille vertoonde enkele doden en gewonden onzerzijds.
Tijdens hun terugtocht hadden de Republikeinen kans gezien om de woning van de assistent-
resident in brand te steken, even als de sociëteit, de gevangenis en een schoolgebouw.
Daags na de zuivering van de stad trokken 1-11 RI, een gedeelte van 2-4RI en de Brigadestaf
het plaatsje binnen.
De staf kreeg onderdak in de Regentswoning (Bupati), en de troepen konden in goede wo-
ningen onder gebracht worden.
Een der heilzaamste perioden in de geschiedenis van de W-brigade was daarmee ingeluid.

Back to top of page