1945 – Engeland

12-1945 – Kaart (1945-1947) omgeving Easthampstead-Park                                                                     12-1945 – Kaart (1945-1947) omgeving Easthampstead-Park

12/1945 – East Hampstead Park (Nationaal Archief)

Onderdeel:                  II – 4 R.I                                               Serial Nr. 42076

Cdt. Chr. Van Kammen (Major)                                              2.1.c. Capt A.H.M. Dieperink
Sterkte Aankomst:

  • 24 Off .
  • 40 Sgts. & W.O.s.,
  • 643 O.R.s.
  • Totaal: 706

Aankomst U.K.:            1 December 1945
Vertrek U.K.:                31 December 1945
Per:                                S.S. Alcantara (Southampton)
Sterkte Vertrek:

  • 28 Off.
  • 10 W.O.s
  • 37 Sgts.
  • 691 O.R.s.
  • Totaal: 776

Hospitaal: 4

03-12-1945 – MISSIE ” OPZENDING PERSONEEL VOOR NED. INDIE ” (Nationaal Archief)
Missie opzending personeel voor Nederlands Indie - 2-4 R.I.

12-1945 - Easthampstead-park - Officieren, de persoon links is de Bataljons-commandant12-1945 – Easthampstead-park – Officieren, de persoon links is de Bataljons-commandant Majoor. Ch. van Kammen

06-12-1945 - Easthampsteadpark-camp. De omgeving vlak achter ons kamp06-12-1945 –  Easthampsteadpark-camp. De omgeving vlak achter ons kamp

12-1945 - Easthampstead - Parkcamp Easthampstead12-1945 – Easthampstead – Parkcamp Easthampstead

15-12-1945 - Easthampsteadpark Engeland - II-4 R.I. – Fouragetenten15-12-1945 – Easthampsteadpark Engeland – II-4 R.I. – Fouragetenten

12-1945 – De 'Nissen-huts' van Easthampstead-park, Engeland. De kachels mochten pas na 17.00u. aan.12-1945 – De ‘Nissen-huts’ van Easthampstead-park, Engeland. De kachels mochten pas na 17.00u. aan.

12-1945 - Onze onderkomens (Nissen-huts) op het Transit-Camp Easthampstead-Park                 12-1945 – Onze onderkomens (Nissen-huts) op het Transit-Camp Easthampstead-Park

12-1945 - Easthampstead Park Camp in Engeland12-1945 – Easthampstead Park Camp in Engeland.

12-1945 - Easthampsteadpark Engeland12-1945 – Easthampsteadpark Engeland

12-1945 - Easthampstead-Park Camp. Compagnie-staf 3-II-4 R.I.12-1945 – Easthampstead-Park Camp. Compagnie-staf 3-II-4 R.I.

12-1945 - Easthampstead - Het 3de peleton in Engeland12-1945 – Easthampstead – Het 3de peleton in Engeland