Garrelt Vinke – 19-02-1946


Garrelt Vinke  – 19.02.46 – 21 jaar.
Mersing

Laatste bericht;
geb. 27-09-1924 te Deventer.
Verdronken 13-02-1946, Mersing-Malakka.
Sold. 240927003.
Ongehuwd, landbouwersknecht. Ned. Herv.
Woonde in Nieuw Vennep, Venneperweg 925.
Oorspronkelijk begraven in Singapore,
daarna herbegraven op het ereveld Medan aan de Padang Boelanweg.
Daarna naar de definitieve bestemming, Ereveld Leuwigajah/Tjimahi, vak I nr. 43.

– Cor Rekelhof vertelt;
Het 1ste slachtoffer, op dinsdag 19 febr. Donderdag 21 feb. was geen prettige dag voor ons bataljon.
Dinsdag 19 feb. was een zekere Vinke gaan zwemmen in zee, hij kwam niet terug.
Zijn kleren werden gevonden, maar van Vinke zelf geen spoor.
Ook de speurtochten de volgende dag liepen op niets uit, donderdags vond men zijn lichaam.
Hij was niet meer te herkennen, de arts van ons bataljon heeft hem geïdentificeerd aan het gebit. Er zijn uitgebreide gebits-kaarten aanwezig.
’s Middags is hij hier in Mersing, ver van huis begraven
De plechtigheid was indrukwekkend, het vuurpeleton gaf saluutschoten boven het graf.
De Commandant en de Dominee hadden aan het graf enkele woorden gesproken.
De Dominee haalde aan dat Vinke zijn leven gegeven had om het Vaderland te dienen.
Hij vervolgde dat het treurig was voor zijn ouders en verloofde, doch dat zij zich moesten sterken met de gedachte
dat het Gods wil geweest is om Vinke op jeugdige leeftijd naar zich toe te halen, Vinke kwam uit Nieuw-Vennep.

– Henry Butot vertelt;
We kwamen net terug van een oefening toen we allemaal trucks met de lichten over het water van Chinese zee
bij de monding van de rivier Mersing zagen schijnen, men was op zoek naar soldaat Vinke.
Niet duidelijk wat er gebeurt is, i.e.i. heeft men eerst de kleren gevonden.
Drie dagen later op donderdag 21 febr. pas het lichaam, 10 km. van de zoekplek vandaan.
Vermoedelijk met de zeestroom meegezogen en daarbij verdronken.

Garrelt Vinke-1

Graf van Garrelt Vinke
Ereveld Leuwigajah/Tjimahi, vak I nr. 43.

Garrelt Vinke-Enlarged

Garrelt Vinke

Garrelt Vinke-2
De erewacht bij de baar. 

Garrelt Vinke-3
Onder de palmbomen van Mersing staat de erewacht onbeweeglijk bij de baar van Garrelt.

Tijdens de gang naar de rustplaats

Tijdens de gang naar de rustplaats

Garrelt Vinke-4
De Luit rijdt de wagen met de baar.

Gang naar rustplaats

Gang naar de laatste rustplaats

Vuurpeleton met commandant voor de auto. Vooraan H.A. Meylink als Compagnie's Commandant. Achter auto de afdeling slippendragers en daarna het eregevolg

Vuurpeleton met commandant voor de auto. Vooraan H.A. Meylink als Compagnie’s Commandant.
Achter auto de afdeling slippendragers en daarna het eregevolg.

Garrelt Vinke-5
De weg naar de laatste rustplaats van ons eerste slachtoffer, Garrelt Vinke

Garrelt Vinke-6
Ter aarde bestelling van Garrelt door zijn vrienden.

Garrelt Vinke-8
Het vuurpeleton lost een schot als de baar van Garrelt Vinke naar het graf wordt gebracht.

Garrelt Vinke-9
Overste Chris van Kammen aan het graf van Garrelt Vinke.

Garrelt Vinke-10
Overste van Kammen legt bloemen aan het graf van Garrelt Vinke.

Garrelt Vinke-11
Laatste saluut van de Overste.

Garrelt Vinke-12
21.02.’46 Het vuurpeleton.

Garrelt Vinke-13
Een stukje uit de krant.

Garrelt Vinke-14
De Compagnies Commandant H.A. Meijlink spreekt aan de groeve.

Groet v.d. Off. 1-de Ritmeester, 2-kpt.H. Dieperink, 3-G. Moen sld 1e kl, 4-Aalm. v.d. Meulen, 5 Veldpr. v.d. Windt

Groet van enige Officieren:
1. Ritmeester Rhodius, 2. Kapitein Dieperink, 3. Soldaat Eerste Klasse  Moen, 4. Aalmoezenier van der Meulen,
5. Veldprediker van der Windt

H.A. Meijlink, de C.C. van de overledene brengt de laatste groet aan de groeve

H.A. Meijlink, de C.C. van de overledene brengt de laatste groet aan de groeve.

Mersing 20 febr. '46, de Veldprediker spreekt aan de groeve van sld. Garrelt Vinke, verdronken in de Zuid Chinese zee. Gé midden voor-aan

De Veldprediker van der Windt spreekt aan de groeve van sld. Garrelt Vinke,
verdronken in de Zuid Chinese zee.

Mersing-Malakka, 20 Febr. '46. Het graf van onze eerste gestorven kameraad Vinke - 4e cie

Mersing-Malakka, 20 Febr. ’46.
Het graf van onze eerste gestorven kameraad Vinke – 4e cie

Rust - Zacht - Held - Graf van Garrelt Vinke

Het graf van Garrelt Vinke

Garrelt Vinke-15
Mersing-Malakka, de vlag ‘Half-stok’ voor het verlies van onze sobat.

Garrelt Vinke-16
25.03.’46 Bloemen leggen, vlak voor vertrek naar Java.

Garrelt Vinke-17
25.03.’46 ‘Salueer Geweer’, afscheid aan het graf van Gerald Vinke

Garrelt Vinke-18
25.03.’46 ‘Plaats rust” voor het graf.

Garrelt Vinke-19
Afscheid aan het graf, vlak voor vertrek naar Java.

In Memoriam Garrelt Vinke – Kennemer Klapper 20 feb 1946.

11-01-1949 – De Locomotief – Gesneuvelden van Singapore en Malakka.

02-06-1949 - Het Nieuwsblad voor Sumatra - Oorlogsslachtoffers uit Malakka worden herbegraven - G.Vinke

02-06-1949 – Het Nieuwsblad voor Sumatra

Back to top of page