Marinus Kroos – 03-07-1946


Marinus Kroos; 03.07.46 – 33 jaar.
Patjet.

Laatste bericht;
Marinus Benjamin Kroos.
Rotterdam 13.08.12 – 03.07.46 Tjipanas/Patjet.
Kpl. OVW. Lgr. 120812000,
2-4 RI “W”-Brigade.
Ongehuwd, Meubelschilder, Ned.Herv.
Woonde in Vlaardingen, Lusthofstr. 20.
Hij overleed aan opgelopen krijgsverwondingen.
Ereveld Pandu / Bandoeng, vak II, nr. 351.
Zijn naam staat sinds 14 Dec. 1996 op een gedenkteken
op de alg. begraafplaats Emaus aan de Emaus 8 in Vlaardingen.

– Joop Manni vertelt;
Het was toen we nog maar kort in Tjibeureum waren, Marinus werd vanuit het
veld beschoten.

– Cor Rekelhof van het 2e pel. 2e Cie. vult aan;
Vrijdag 28 Juni hebben we een zwaar gewonde naar een Engels hospitaal aan de Poentjak-pas gebracht.
Het was Korporaal Kroos van ons bataljon. We waren met één auto en zes man bewaking.
Het was al donker, maar gelukkig zijn we niet beschoten.
Donderdag 4 juli: Korporaal Kroos is aan zijn verwondingen overleden en begraven.

– Thom Dercksen uit Australië vertelt;
Ik was aanwezig bij de begrafenis van Martinus Kroos
Ik was op dezelfde patrouille toen hij door een sluipschutter gedood werd.
Dook Ypma heeft me nog verteld dat dezelfde sluipschutter, die in een boom zat, door een van ons gedood is.
Op een later bezoek aan het ereveld te Jakarta – Menteng Pulu, heb ik z’n graf nog bezocht.

Marinus Kroos-1

Graf van Marinus Kroos
Ereveld Pandu / Bandoeng, vak II, nr. 351.

Begrafenis Korporaal Marinus Kroos

Begrafenis Korporaal Marinus Kroos

Marinus Kroos-2

Uiterst rechts, met pet, kapt van Lingen.(bijgenaamd ‘den Dezen’) Jan Smit links staand op de truck

Marinus Kroos-3

Op de Militaire begraafplaats van Tjiandjoer wordt de kist van Marinus Kroos uitgeladen.

Marinus Kroos-4
Voorop kapt. van Lingen, daarachter de Cie’s-SMI Jaap Zonneveld (‘Ome Jaap’ of ‘Peer’) rechts Jaap Amels.

Marinus Kroos-5
Links-voor Leen Smit, Simon Laan, Tom Dercksen, Kees Kaptein.
Rechts, Jaap Amels en Jan Smit. Achteraan (met pet) Co Booij.

04-07-1946 - Tjiandjoer - Begrafenis Korp. Croos

04-07-1946 – Tjiandjoer – Begrafenis Korporaal Kroos

Marinus Kroos-6

04-07-1946 – Tjiandjoer – Begrafenis Korporaal Kroos

03-07-1946 - Tjiandjoer - Laatste rustplaats van Korporaal Kroos

Laatste rustplaats van Korporaal Kroos

Marinus Kroos-7
De Grafsteen van Marinus Kroos

Marinus Kroos-8
De Grafsteen van Marinus Kroos

Marinus Kroos-9
Gedenkteken op de alg. begraafplaats Emaus

Marinus Kroos-10
Tjibeureum, links beneden M. Kroos.

44. Juni '46, Bali-Dessa Tjibeureum, hier verloren we Kpl. Kroos. Toen we 2 maanden later vertrokken hebben de Peloppers het gelijk in brand gestoken

Juni ’46, Bali-Dessa Tjibeureum, hier verloren we Kpl. Kroos.
Toen we 2 maanden later vertrokken hebben de Peloppers het gelijk in brand gestoken

Marinus Kroos-11

Voor Orde en Vrede.

12-05-1948 - Het Dagblad - Herbegrafenis op ereveld Pandoe - M.B. Kroos

12-05-1948 – Het Dagblad

Back to top of page